Domański Domańska zdjęcie główne www.olsztynkancelaria.pl


E-USŁUGI

Kancelaria zapewnia udzielanie pomocy prawnej również na odległość za pomocą poczty elektronicznej, co umożliwia Klientom szybki dostęp do usług prawniczych nie wymagających odbywania bezpośredniego spotkania z radcą prawnym.

 

 

FORMA USŁUG


jednorazowe zlecenia
polegające na wykonaniu pojedynczej usługi np. udzieleniu porady prawnej, sporządzeniu opinii prawnej, przygotowaniu projektu umowy, czy reprezentowaniu Klienta w poszczególnym postępowaniu sądowym,  


stała obsługa prawna zapewniająca podmiotom pełen zakres usług prawnych od etapu ich tworzenia poprzez pomoc prawną
w bieżących sprawach podmiotu  i jego reprezentację, jak również likwidację danego podmiotu.